- reset +
Home
Home Tegevus Projektid

Projektid

 

Noortekeskuses on projektitöö olnud tugev alguseaastatest peale. Oleme osalenud mitmetes erinevates nii kohalikes, maakondlikes, vabariiklikes kui ka rahvusvahelistes projektides. Toetust on saadud tegevuste läbiviimiseks, ringitöö vahendite ja inventari soetamiseks. Head ideed projektide sünniks tulevad noortelt endilt. Tore on tõdeda, et noorte endi kirjutatud projektid on saanud rahastuse ning juba on noorte projektimeeskondadel töös uued põnevad projektiideed.

Algusaastatest peale oleme osalenud ka rahvusvahelistes projektides, mis on noortekeskusele väljakutseterohked õppeprotsessid, kuhu noori suunata. Noorte endi sõnul on meie erinevad rahvusvahelised projektid kaasa aidanud nende suhtlemisoskusele ja enesekindlusele, võimaldanud kultuuridevahelise õppimise kogemust ning pakkunud võõrkeelte praktikat. Samuti  on noored saanud juurde palju vajalikke erinevate projektide teemaga seotud teadmisi ja oskusi ning tutvuda erinevate riikidega. Ees on ootamas uued põnevad väljakutsed.

Kokkuvõttev ülevaade mõnest olulisemast projektist:

2016

Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdade noorsootööalane koostööprojekt

Koostööprogrammi raames toetatakse piirkondlikku koostööd noorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele, eelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja –tegevus ning ühistegevuse erinevad vormid. Esmajärjekorras keskendutakse piirkondadele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem. Tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Partnerite volitatud esindajaks on Põlva Vallavalitsus.

Eesmärk: Täiendavad noorsootöö teenused 7-26 aastastele noortele, kes elavad kohalike omavalitsuste tegevuspiirkonnas ja noorsootööalane koostöö

Visioon: Piirkonna säilimise aluseks on kogukonda kaasatud ja panustav, aktiivne, eluterve suhtumisega noor
Tegevused: Seikluskasvatus, tants, adrenaliiniklubi, hüppamine, draamaring, kettagolf, meediaring, võrgustikutöö ja juhtimine
Tulemused: Projekti perioodi lõpuks on noorsootöösse kaasatud noorte arv 15% suurem
Projekti rahastajad:

2015

Kanepi valla Avatud Noortekeskus on liitunud projektiga “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

2012

Projekt: „Kõik saab alguse meist endist“ (TEIP)

Kokkuvõte: Noorte endi poolt kirjutatud terviseedenduslik projekt, mille eesmärk on selgitada lastele ja täiskasvanutele  tervisliku eluviisi põhimõtteid erinevate atraktiivsete tegevuste kaudu. Näiteks toetatakse huviringi Liikuvad Lapsevanemad tegevust, viiakse läbi noorte seas küsitlus, toimub tervise kuu huviringides, korraldatakse 2-päevane laager ja kogu valla rahvale tervislik Perepäev.

Põhirahastaja: Tervise Arengu Instituut

 

Projekt: Lastelaager (tervistav ja arendav puhkus)

Kokkuvõte: Suvel toimub 6-päevane lastelaager alla 13-aastastele koos Ahja noortega. Programmi osad on sportlikud ja käelised tegevused ning looduses liikumine.

Põhirahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“.

 

 

2011

Projekt: „Noored nähtavaks“

Kokkuvõte: Noorte omaalgatuslik projekt, mille käigus toimus noortekeskuse tegevuste teavitamine, selle jäädvustamine ja kajastamine. Korraldati Põlvamaa Noortekeskuste Suvekool, käivitati meedia-ja muusikaklubi ning soetati tegevuseks vajalikud vahendid.

Põhirahastaja: Põlvamaa ANK pojektikonkurss

 

Projekt: „Põlvamaa Kooliteatrite Festival“

Kokkuvõte: Korraldati Põlvamaa Kooliteatrite Festival Kanepis.

Põhirahastaja: Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp

 

Projekt: Fotokonkurss “Minu koduvald Kanepi 20“

Kokkuvõte: Korraldati fotokonkurss, mille raames toimusid lisaks ka fotokoolitus ja näitused.

Põhirahastaja: Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp

 

Projekt: „Kanepi valla noortevolikogu stardiportfell“

Kokkuvõte: Noortevolikogu loomine ja käivitamine.

Põhirahastaja: Eesti Noorteühenduste Liit

 

Projekt: „I'm Your Reflection“

Kokkuvõte: Osalesime rahvusvahelisel noortevahetuse projektis , mis toimus Türgis Kocaelis. Projekti teemaks oli sotsiaalne tõrjutus. Lisaks Eestile osales noori ka Itaaliast, Bulgaariast, Saksamaalt ja Türgist.

Põhirahastaja: Euroopa Noored

 

Projekt: „Heroes of Democracy“

Kokkuvõte: Osalesime koos Itaalia, Ungari ja Hispaania noortega rahvusvahelises demokraatiaprojektis, mis toimus Itaalias, Sardiinia saarel. Projekti eesmärgiks oli suurendada noorte teadlikkust aktiivseks kodanikuks olemisest ja populariseerida demokraatlikku osalust.

Põhirahastaja: Euroopa Noored

 

 

2010

Projekt: "Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine"

Kokkuvõte: Antud projekti rahastuse raames pakkus noortekeskus 2010/2011 perioodil kolme uut tegevust: noorte omaalgatusprojektide konkurss (NAF), üldkultuuri huviring, tööelu tutvustavad tegevused. Eesmärgiga suurendada noortekeskuste tegevuste kättesaadavust kindlatele sihtrühmadele ning mitmekesistada kvaliteetseid noorsootöö tegevusi, mis toetavad noorte tööhõive valmidust ja ühiskonnas positiivset toimetulekut.

Noorte omaalgatuse fondi (NAF) toel, toimus suvel  viis toredat noorteprojekti: Emadepäeva kontsert-moeshow, Laste Suvekool, fotojaht, jalgpalliturniir noored vs lapsevanemad, veeohutuse päev ja rannavõrkpalliturniir. Tublid noored projektijuhid olid: Linda Jalas, Ave-Kristiina Timmi, Angel Korela, Lisanne Tamm ja Chris Liebert.

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi programm „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“.

 

Projekt: “Noored“

Kokkuvõte: Käivitati kunsti- ja käsitööring, kokandusring, draamaring, rütmipillide õpitoad. Korraldati Põlvamaa Noortekeskuste Suvekool.

Põhirahastaja: Põlvamaa ANK projektikonkurss

 

Projekt: „Noortekeskus kui VARAAIT” vol.6

Kokkuvõte: Soetati Aafrika trummid (puidust mosaiikdarubka, djembed), india trumm dholak, rütmipillid (tamburiin, kokiriko, jujubivöö, laulev kauss ja pulgad, Tiibeti kell), djembe ja trummikotid.

Rahastaja: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Projekt: „Kanepi kihelkonna rahvarõivaste soetamine“

Kokkuvõte: Soetati noortekeskuse segarahvatantsurühmale rahvarõivad.

Põhirahastaja: Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Rahvakultuuri Sihtkapital

 

 

2009

Projekt: „Meie“

Kokkuvõte: Jäädvustati ja kajastati noortekeskuse tegevusi. Toetati kunsti- ja käsitööringi tegevust, soetati Wii komplekt ja korraldati turniir. Toimus õppevisiit Tallinna vanglasse.

Põhirahastaja: Põlvamaa ANK projektikonkurss

 

Projekt: ”Noorelt noorele”

Kokkuvõte: Korraldati Põlvamaa Noortekeskuste Suvekool Kanepis Mesipuu talus. Eesmärgiga propageerida tervislikke eluviise, meeskonnatööd, tugevdada koostööd noorte, noorsootöötajate ja noortekeskuste vahel,  pakkuda meelelahutust turvalises ning noortele sobivas keskkonnas jne.

Põhirahastaja: Alaealiste komisjon

 

Projekt: „Noortekeskus kui VARAAIT” vol.5

Kokkuvõte: Soetati atraktsioonid (sumo komplekt, hiiglase ketsid, mitmemehe suusad) ja mängukonsool Wii koos mängude Wii fit ja Guitar Hero.

Põhirahastaja: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Projekt: ISF koolinoorte maailmameistrivõistlused

Kokkuvõte: Osalesime  ISF jalgpalli koolinoorte nn.maailmameistrivõistlustel Türgis Antalyas. Võistlustel osales kokku 39 võistkonda erinevatest riikidest. Noorte jaoks oli see tõeliselt suur väljakutse ja ainulaadne kogemus viibida nii mitmekultuurilises keskkonnas.

Põhirahastaja: Eesti Koolispordi Liit, Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp

 

 

2008

Projekt: “Üheskoos“

Kokkuvõte: Korraldati  Põlvamaa noortekeskuste suvepäevad, Põlvamaa noorte diskorite koolitus, Põlvamaa noortekeskuste vaheline jalgpalli turniir, soetati piljardilaud ja võimaldati noortele suhtlemist ja arendatavat tegevust neile sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatusvõime arendamise.

Põhirahastaja: Põlvamaa ANK projektikonkurss

 

Projekt: „Noortekeskus kui VARAAIT” vol.4

Kokkuvõte: Soetati dj-ja helitehnika.

Põhirahastaja: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Projekt: Omaloominguliste tantsude konkurss

Kokkuvõte: Toimus noorte omaloominguliste tantsude konkurss. Eesmärgiks oli pakkuda noortele võimalust osaleda omaloominguliste tantsude konkursil, toetades selle kaudu noorte loovuse, enesekindluse ja koostööoskuse arengut. Konkursil osalesid noored Kanepist, Valgjärvelt, Põlvast jne.

Põhirahastaja: Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp

 

Projekt: Eriti keskkonnasõbralikud noortekeskused

Kokkuvõte: Projekti eesmärk oli tõsta noorte keskkonnateadlikkust läbi Eesti noortekeskuste ürituste, keskendudes keskkonnasõbralike harjumuste kujundamisele töös sihtgrupiga. Projekti raames valmistasime kasutatud mahla-ja piimapakkidest  rahakotte, arutlesime säästlike eluviiside järgimise võimalikkusest igapäevaelus ja kuidas anda vanadele asjadele uus elu läbi taaskasutuse.

Põhirahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus,  Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

 

Projekt: „Tuuni ennast roheliseks“

Kokkuvõte: Osalesime MTÜ Hinokate poolt korraldatud keskonnateemalises noortealgatusprojektis koos Veriora, Räpina, Mikitamäe ja Hellenurme noortega.  Eesmärk oli äratada huvi ning levitada positiivset ja teadlikku suhtumist keskkonnasõbraliku töö- ja elustiili vastu.

Põhirahastaja: Euroopa Noored

 

Projekt: "European Call 4 Youth Paricipation"

Kokkuvõte: Toimus rahvusvaheline koolitus Slovakkia väikelinnas Radavas, kus osalesid peale meie veel seitsme Euroopa riigi noored.

Põhirahastaja: Euroopa Noored

 

 

2007

Projekt: „Me & you & the EU”

Kokkuvõte: Osalesime demokraatiaprojektis Saksamaal Bad Segebergis, kus lisaks meile olid noored Saksamaalt, Poolast, Iirimaalt ja Ukrainast.

Põhirahastaja: Euroopa Noored

 

Projekt: „Life traces after us!"

Kokkuvõte: MTÜ Hinokad koostöös Kanepi noortekeskuse ning Ape ja Balvi noortekeskustega Lätist korraldasid rahvuvahelise keskonnateemalise noortevahetuse projekti.

Rahastaja: Euroopa Noored

 

Projekt: „Kõik saab alguse meist endist“

Kokkuvõte: Osalesime Põlvamaa ANK suvepäevadel. Toimus Talupäev Mesipuu talus, kus tõsteti noorte teadlikkust maa-elu väärtustest ja tutvuti talutöödega. Külastati Otepää Seiklusparki, Pühajärve Vabaajakeskuse ujulat ja bowlingut. Korraldati kunsti- ja käsitöö õpitubasid.

Põhirahastaja: Põlvamaa ANK projektikonkurss

 

Projekt: „Me saame hakkama“

Kokkuvõte: Toimus ennetusalane koolituspäev Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla noortele.

Põhirahastaja: Kohaliku omalgatuse programm

 

Projekt: Noorte suvi

Kokkuvõte: Pakkuda noortele sihipärast organiseeritud suvevaheaja sisustamist ning teadmisi ja kogemusi läbi aktiivse välitegevuse (Seikluspark), koolituse (tööseadusandlus ja karjääriplaneerimine) ja käeliste tegevuste.

Rahastaja: Põlvamaa Partnerluskogu

 

 

2006

Projekt: ”Kanepi ANK sisustamine”

Põhirahastaja: Põlvamaa ANK projektikonkurss

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 01 November 2016 17:39