- reset +
Home
Home Tegevus Kodukord

Kodukord

Pean meeles, et olen noortekeskusesse oodatud, kuid siin viibides pean kinni kodukorrast!

· Tulen noortekeskusesse hea tuju ja heade kavatsustega.

· Saabumisel registreerin end (kirjutan oma nime ja vajalikud andmed registreerimislehele).

· Siseruumides kannan sisejalanõusid.

· Pean kinni tegevuste registreerimisaegadest ning korrast (arvuti, lauatennis ja muud mängud).

· Hoian korda noortekeskuses ja selle territooriumil.

· Koristan enda järelt ja panen kasutatud vahendid oma kohale tagasi.

· Olen viisakas ja abivalmis teiste keskuse külastajate ning noorsootöötajaga.

· Noorsootöötaja on minu sõber ja ma täidan tema korraldusi.

· Pakun julgelt välja oma ideid! Noortekeskus toetab võimaluse ja sobivuse korral minu ettevõtmisi nõu ja jõuga!

· Kui vajan abi või mul on mure, küsimus või probleem, siis võin julgelt pöörduda noorsootöötaja poole.

· Noortekeskuse vahendeid kasutan heaperemehelikult ja otstarbekalt, et ka teised saaksid neid pärast mind kasutada.

· Ma ei võta ega vii kaasa asju, mis ei kuulu mulle. Leitud asjad viin noorsootöötaja kätte.

· Ma ei ropenda, kasuta sõimusõnu ega kakle!

· Ma ei ava omavoliliselt aknaid, ei istu aknalaudadel ega puutu kardinaid.

· Ma ei mängi hasartmänge, ei ahista kaaslasi vaimselt ega füüsiliselt.

· Noortekeskuses olles vastutan oma isiklike asjade eest ise (mobiiltelefon, dokumendid, riided, kotid, võtmed jne.).

· Noortekeskuse vara varastades, rikkudes või lõhkudes, on mul kohustus see tagastada, asendada või kinni maksta.

· Noortekeskuses ja selle ümbruses ma ei suitseta!

· Noortekeskust külastades ei too ma kaasa alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid, ei tarbi neid ega viibi keskuses alkoholi- või narkojoobes.

 

Kodukorra rikkumisel kannab noor vastutust oma tegude eest ise, vajadusel määratakse karistus!

 

 

Last Updated on Thursday, 09 July 2015 15:23