- reset +
Home
Home

Kanepi õpilasmaleva II rühma tegemised

KANEPI õpilasmaleva II rühma tegemised


Kanepi õpilasmalev II rühm alustas 30. juulil. Noored on töötades saanud anda oma panuse koolile, lasteaiale, noortekeskusele ja üla-kalmistusele. II rühma töid alustati Kanepi lasteaias, kus korrastati uueks õppeaastaks rühmade ruume. Võeti tolmu, pesti  puhtaks seinad ja põrandad, samuti ka aknad. Lasteaias suveks seisma jäänud mänguasjad on taas mängimiseks sobilikud, kuna noored pesid ja puhastasid need hoolikalt tolmust ja muust mustusest. Lisaks lasteaia sisetöödele, said noored tööd teha lasteaia õuel. Liivakastid ning õuemänguasjade hoiuruum said korrektsema välimuse. Tüdrukutel tuli koristustöid teha ka koolimajas. Poiste ülesandeks oli  lihvida koolipinke- ja laudu. Valla esisele lipuväljakule külvasid noored muru, kus praeguseks võib seda juba kasvamas näha. Enne muru külvamist tuli plats korda teha- oli vaja välja korjata suuremad kivid, plats siluda ning alles seejärel muruseemned mulda panna.

Nagu igal aastal, nii ka sellel aastal tegid noored korrashoiutöid ka surnuaias. Sel aastal korrastasid noored üla-kalmistut. Korda tehti kalmistu pea- ja kõrvalteed. Riisuti lehti, rohiti Kanepile tähtsate kultuuri- ja ühiskonnategelaste haudu. Tugevamate tööks oli hekki lõigata ja oksi vedada. Õpilasmaleva II rühma noored on saanud aega veeta ka peale tööpäeva. Maleva alguses toimus töötukassa koolitus. Koolitusel arutati peamiselt, milliseid oskusi peaks omandama inimene, kes oleks paarikümne aasta pärast tööturul nõutud. Malevanoortel oli võimalus käia Eesti Maanteemuuseumis vaatamas teatrietendust ‘’Pagulased’’. Etendus oli omapärane, kuid meeldiv ja lõbus, täis nalja ja vahvaid seiklusi. 13. augustil toimus Kanepi valla perepäev, kus malevlased andsid oma panuse, aidates üritust korraldada ja läbi viia. Aitäh rühmajuhtidele ja kõigile abilistele! Suured tänud kokkadele maitsva toidu eest! Oli tore malevasuvi!

Merili Tamm

Kanepi Õpilasmaleva I ja II rühma malevlane